050-7362987

riki@amarlaw.co.il

הלל יפה 11, חדרה

קומות 7-8-9

מאמרים

פירוק מרצון

כחלק משירות עבור לקוחותינו וכצעד מניעתי הרינו להביא לידיעתכם כי בימים אלו מתבצע ע"י רשות התאגידים מבצע אכיפה רחב היקף כנגד חברות שאינן פעילות שלא הגישו דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרה השנתית .

קרא עוד
הסכמי ממון

משרדנו מטפל ביעילות ובמקצועיות בכל פנייה של בני זוג לעריכת הסכם ממון ביניהם. הסכם הממון נערך לפי תנאי חוק יחסי ממון ומטרתו היא לבוא במקום הסדר השיתוף הקבוע בסעיף 11 לחוק יחסי הממון.

קרא עוד
גירושין

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו,

קרא עוד
צוואות

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו.

קרא עוד
מזונות אישה

מזונות הם עניין מענייני המעמד האישי – חל עליהם הדין האישי (הדתי) של הצדדים והדבר נאמר במפורש בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות).

קרא עוד
תביעות אזרחיות

לעיתים יהיה זה חוב שנוצר כתוצאה מהליך עסקי ולעיתים החוב נוצר כתוצרה מהלוואה שניתנה לאדם זה או אחר. לעיתים יהיה זה אדם פרטי שחב את החוב ולעיתים תהיה זאת חברה או אפילו רשות מקומיות שחייבת כספים.

קרא עוד
סוגי ייעוץ לחברות ועסקים

לקוחות העוסקים בתחום כח האדם ומיקור חוץ לא תמיד מודעים להבדלים בין כח אדם למיקור חוץ. לעיתים קורה שחברות פועלות למעשה כחברות כח אדם בעוד שהינן בטוחות שאינן כאלה

קרא עוד
ייעוץ עסקי

במהלך השנים האחרונות הפך משרד עורכי הדין עמר לכתובת מרכזית לאנשי עסקים רבים. מנכ"לים, בעלי מניות, דירקטורים של חברות, מנהלים, מנהלי מפעלים, מנהלי שיווק ומכירות, מנהלי רכש

קרא עוד
בוררות

מחד גישור הוא כול כולו הסכמה של הצדדים להגיע לפשרה ללא צד שיכריע ביניהם מאידך בוררות בד"כ נאכף מכוח הסכם/חוזה שהצדדים חתמו עליו בעבר ובמקרים אלו בוררות ייאכף גם אם צד אחד לא מעוניין בהליך זה

קרא עוד
חברות

מהו תאגיד? מהי חברה בעירבון מוגבל? תאגיד פירושו יישות משפטית שנוצרה בעקבות חקיקה או חוק או תקנה. חברה בעירבון מוגבל היא תאגיד עסקי שמטרותיו הן רווח, ובו קיימת הפרדה מלאה ומוחלטת בין בעלי המניות לבין החברה.

קרא עוד
לטיגציה

עולם המשפט במדינת ישראל (כמו גם בעולם כולו) נחלק על-פי סוגי בתי המשפט (ערכאות) שבין כותליהן מתרחשים הדיונים והמשפטים עצמם. בתי המשפט נחלקים הן על-פי האזור הגיאוגרפי בו הם נמצאים והן על-פי סוגי המשפטים להם הם ערוכים.

קרא עוד
כתב הגנה

עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט המוסמך יש למסור את כתב התביעה לידי הנתבע (תקנה 8) הכולל (תקנה 9):

קרא עוד
הכנת חוזים

כל אדם, כל חברה, כל עמותה או אגודה שיתופית פועלות על-פי הסכמים או חוזים. הסכמים אלו הינם בין החברה לבין לקוחותיה או בינה לבין רשויות המס או משרדי הייעוץ.

קרא עוד
Share on Facebook