073-2655555

riki@amarlaw.co.il

הלל יפה 11, חדרה

קומות 7-8-9

צרו עימנו קשר לייעוץ ראשוני

גירושין

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו. מקרים אלו דורשים מצד אחד מקצועיות רבה מאוד בכתיבת הצוואה ומאידך רגישות רבה מאוד כלפי כותב הצוואה עצמו.

כאשר אנו עורכים צוואה יש צורך לבדוק כי הצוואה נכתבה ונחתמה על-פי מספר קריטריונים אותם קבע המחוקק. כך, לדוגמא, יש לשים לב כי העדים שחותמים על הצוואה אינם המוטבים בה וכי קיימים שני עדים. דוגמא נוספת שאנו ערים אליה היא יורשים פוטנציאליים שכותב הצוואה החליט כי לא יקבלו נתח מתוך העיזבון. במקרה זה, ועל-מנת להראות כי הכוונה המלאה של כותב הצוואה היא ברורה, אנו ממליצים ללקוחות שלנו לציין את שמו של אדם זה ולהוריש לו סך סמלי של אחד שקל. טכניקות אלו ואחרות מסייעות להקדים תרופה משפטית לכל ניסיון שהוא לפגוע בתהליך מימוש הצוואה.

משרדנו נותן ללקוחותינו שירות ייעוץ לצוואה ושירותי כתיבת צוואה ולאחר מכן שירותי ההוצאה לפועל של הצוואה עצמה כמו הגשת בקשה להוצאת צו קיום צוואה שמוגש לרשם לענייני ירושה.

על-מנת להקטין את הסיכון כי הצוואה תיתקל בהתנגדויות משפטיות מצד גורמים אלו ואחרים אנו פועלים באמצעים משפטיים שמחזקים את הצוואה, את כתיבתה, את תקפותה המשפטית ועל-ידי כך מקטינים את הסבירות כי ניסיון לתבוע את העיזבון לאחר מותו של כותב הצוואה, יצליח. רק בצורה כזאת יכול הלקוח של משרד עורכי הדין עמר להיות סמוך ובטוח כי צוואתו בעודו בחיים תמולא במלואה עם פטירתו.

במקרה של סכסוכי יורשים משרדנו מספק ללקוחותינו שירותי ייעוץ וייצוג בבית המשפט הרלוונטי (בדרך-כלל בתי המשפט לענייני משפחה או אצל רשם לענייני ירושה במשרד האפוטרופוס הכללי או בפני בית הדין הרבני), תוך שאנו מבצעים את כל הניתן על-מנת להציג כלפי בית המשפט את צדקת הטענות של הלקוח שלנו.

כאשר פונה אלינו לקוח שטוען כי צוואה של קרוב משפחה נערכה שלא כדין כמו צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, אנו נעשה את כל המאמצים על-מנת להוכיח בפני בית המשפט כי הצוואה איננה תקפה וכי יש לחלק את העיזבון בצורה שונה משנכתב בצוואה עצמה. במקביל אנו יכולים לסייע ללקוחותינו לערער על החלטות הרשם לענייני ירושה, כאשר ערעור על החלטתו מוגש לבית המשפט לענייני משפחה.
אנו מסייעים ללקוחותינו לערוך צוואות הדדיות. צוואה זאת היא צוואה שכותבים אותה שני בני הזוג ומטרתה היא לקבוע כי במותו של אחד משניהם הירושה במלואה עוברת לבן/בת הזוג השני ובמידה ושניהם נפטרים באותה עת, הצוואה קובעת כיצד יחולק רכושם בין היורשים. צוואה זאת היא הפופולארית ביותר שיש כיום בקרב זוגות נשואים.

 

מאמרים נוספים

פירוק מרצון

כחלק משירות עבור לקוחותינו וכצעד מניעתי הרינו להביא לידיעתכם כי בימים אלו מתבצע ע"י רשות התאגידים מבצע אכיפה רחב היקף כנגד חברות שאינן פעילות שלא הגישו דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרה השנתית .

הסכמי ממון

משרדנו מטפל ביעילות ובמקצועיות בכל פנייה של בני זוג לעריכת הסכם ממון ביניהם. הסכם הממון נערך לפי תנאי חוק יחסי ממון ומטרתו היא לבוא במקום הסדר השיתוף הקבוע בסעיף 11 לחוק יחסי הממון.

צוואות

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו.

מזונות אישה

מזונות הם עניין מענייני המעמד האישי – חל עליהם הדין האישי (הדתי) של הצדדים והדבר נאמר במפורש בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות).

Share on Facebook