050-7362987

riki@amarlaw.co.il

הלל יפה 11, חדרה

קומות 7-8-9

צרו עימנו קשר לייעוץ ראשוני

הסכמי ממון

משרדנו מטפל ביעילות ובמקצועיות בכל פנייה של בני זוג לעריכת הסכם ממון ביניהם. הסכם הממון נערך לפי תנאי חוק יחסי ממון ומטרתו היא לבוא במקום הסדר השיתוף הקבוע בסעיף 11 לחוק יחסי הממון. סעיף 11 קובע שיתוף בנכסי בני הזוג שנוצר במועד פקיעת הנישואים, כלומר במקרה של גירושים או פטירה של מישהו מבני הזוג. בני-זוג, אשר מעוניינים להתנות על אותו סעיף ולקיים הפרדה רכושית בנכסיהם אשר תישמר גם עם תום הנישואים, פונים למסלול של הסכם ממון.

על ההסכם להיעשות בכתב ולקבל את האישור הנדרש על-פי החוק. ניתן לערוך הסכם ממון גם לפני הנישואין (ואז נוטריון ורושם הנישואים יכולים לאשרו) וכן ניתן לערכו גם אחרי הנישואין (ואז יש לקבל אישור מבית המשפט לענייני משפחה או מבית-הדין הרבני). חלק מההסכמים נערכים סמוך לגירושין ומהווים את הסכם הגירושין.

נושא האישור חשוב מאד, ובלעדיו יהיה הסכם הממון בטל. היות ומדובר פה בדיני נפשות ובעניינים שבלב, ידע המחוקק כי לעיתים עשויה להיות כפייה כלשהי לחתום על הסכם ממון או הפעלת לחצים מסוימים ולכן מטרת האישור היא לוודא כי קיימת הסכמה מוחלטת וגמירות-דעת בין הצדדים בנוגע לתוכן הסכם הממון. מלבד אותה מטרה לא נוטים הערכאות המעניקות את האישור להתערב בתוכן ההסכם, והצדדים חופשיים לרוב לבטא את רצונם. באם מדובר בהסכמים אחרים בין בני הזוג, שאינם הסכמי ממון (לדוגמה הענקת מתנה), אזי אין צורך באישור.

משרדנו עורך בצורה מקיפה את אותם הסכמי הממון, ומקפיד לרצות את שני הצדדים להסכם במידה שווה ולהעניק להם בטחון כי כל נושא או נכס אותו רצו להסדיר בהסכם יטופל ויפורט במלואו. ביטחון זה ילווה אותם למהלך כל חייהם המשותפים ביחד, מתוך ראיה כי האפשרות לפרידה היא מוחשית מאוד מחד ומאידך תהיה הרבה יותר קלה באמצעות הסכם משפטי זה.

מאמרים נוספים

פירוק מרצון

כחלק משירות עבור לקוחותינו וכצעד מניעתי הרינו להביא לידיעתכם כי בימים אלו מתבצע ע"י רשות התאגידים מבצע אכיפה רחב היקף כנגד חברות שאינן פעילות שלא הגישו דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרה השנתית .

גירושין

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו,

צוואות

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו.

מזונות אישה

מזונות הם עניין מענייני המעמד האישי – חל עליהם הדין האישי (הדתי) של הצדדים והדבר נאמר במפורש בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות).

Share on Facebook