073-2655555

riki@amarlaw.co.il

הלל יפה 11, חדרה

קומות 7-8-9

צרו עימנו קשר לייעוץ ראשוני

כתב הגנה

כתב תביעה

 

עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט המוסמך יש למסור את כתב התביעה לידי הנתבע  (תקנה 8) הכולל (תקנה 9):

לכתב התביעה יש לצרף לכתב התביעה את הפרטים הבאים :

בית הדין אליו מוגשת התביעה / תובענה

פרטי התובע : שם , ת.ז , שם עו"ד המייצג , כתובת

פרטי הנתבע : שם , ת.ז ,  כתובת הנתבע ו/או כתובת של ב"כ הנתבע

הסעד המבוקש,

עובדות המהוות את עילת התביעה ,

סכום התביעה , בצירוף ריבית ו הצמדה ובתוספת שכ"ט עורך דין .

מסמכים : יש לצרף את המסמכים הנלווים לכתב התביעה .

 

כתב הגנה

מועד – יש להגיש את כתב ההגנה תוך 30 יום מהמצאת כתבי בי-דין. ניתן לבקש אורכה להגשת כתב ההגנה הן מב"כ התובע ו/או הגשת בקשה מנומקת לרשם או שופט הרשאים לשנות המועד  (תקנה 28).

אי הגשת כתב הגנה – במועד, מאפשרת לתובע לקבל פסק דין בהיעדר כתב הגנה מאידך בית המשפט רשאי מטעמי צדק להוכיח מקצת טענותיו

תוכן כתב ההגנה – יש להגיב לכול טענה שבכתב התביעה , יש לפרט את הטענות , לצרף מסמכים .

 

מאמרים נוספים

פירוק מרצון

כחלק משירות עבור לקוחותינו וכצעד מניעתי הרינו להביא לידיעתכם כי בימים אלו מתבצע ע"י רשות התאגידים מבצע אכיפה רחב היקף כנגד חברות שאינן פעילות שלא הגישו דוחות שנתיים ולא שילמו את האגרה השנתית .

הסכמי ממון

משרדנו מטפל ביעילות ובמקצועיות בכל פנייה של בני זוג לעריכת הסכם ממון ביניהם. הסכם הממון נערך לפי תנאי חוק יחסי ממון ומטרתו היא לבוא במקום הסדר השיתוף הקבוע בסעיף 11 לחוק יחסי הממון.

גירושין

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו,

צוואות

תחום הצוואות הוא אחד התחומים הרגישים ביותר בעבודתו של עורך הדין. כאשר אדם כותב את צוואתו הוא בעצם מחליט מי מקרב בני משפחתו או ידידיו או מקורביו יזכה לקבל חלק מתוך רכושו, נכסיו, הונו או עזבונו.

Share on Facebook